Veel gestelde vragen

Kustwerk Katwijk algemeen

1. Waarom Kustwerk Katwijk?
2. Waarom draagt de gemeente Katwijk bij aan dit project?
3. Blijft Katwijk wel een familiebadplaats?

Dijk-in-Duin

4. Wat is een Dijk-in-Duin?
5. Waarom is een Dijk-in-Duin aangelegd?
6. Hoe hoog is de Dijk-in-Duin?
7. Waarom is gekozen voor de oplossing Dijk-in-Duin en niet voor de andere alternatieven?

Parkeergarage

8. Past een parkeergarage wel in het natuurlijke duinlandschap?
9. Hoe diep is de parkeergarage?
10. Hoe wordt rekening gehouden met de veiligheid van voetgangers en fietsen bij de in- en uitritten?
11. Wat gebeurt er met de uitlaatgassen van auto’s in de parkeergarage?

Duinen en strand

12. Hoe zit het met de verwachte duinaangroei?
13. Hoe breed is het strand?
14. Waarom is gekozen voor deze situering van de strandopgangen?

Strandpaviljoens

15. Wat betekenen de werkzaamheden voor de jaarrondexploitatie en uitbreiding van strandpaviljoens?
16. Wat is de maximale hoogte van de strandpaviljoens?

Schade

17. Ik heb schade door de werkzaamheden. Bij wie kan ik terecht?
18. Welke werkzaamheden vielen onder Kustwerk Katwijk?
19. Welke soorten schade zijn er?
20. Hoe kan ik schadevergoeding aanvragen?
21. Welke schade wordt niet vergoed?
22. Op welk moment kan ik schadevergoeding aanvragen?
23. Welke informatie moet ik opnemen in mijn verzoek tot schadevergoeding?
24. Waar kijken de schadeadviescommissies naar bij de beoordeling van een verzoek tot schadevergoeding?
25. De procedure in meer detail
26. Wie zitten er in de schadeadviescommissies?
27. Niet eens met de beslissing?
28. Leren van de Kustversterking in Noordwijk
29. Overzicht van relevante documenten en informatie voor een schadeverzoek

Ontwerp overig

30. Hoe worden de Boulevard en duinen verlicht?
31. Hoe ziet het nieuwe Koninginnepad eruit?
32. Wat gebeurt er met restaurant De Zwaan en Het Zeepaviljoen?
33. Waar komen de nieuwe reddingsposten van de KRB?
34. Is er in het ontwerp gedacht aan meer fietsparkeerplaatsen?
35. Is het nieuwe kustgebied toegankelijk voor mindervaliden?

Evenementenplein

36. Waarom is er gekozen voor de aanleg van een evenementenplein bij de Zwaan?

Overig

37. Wat is de relatie tussen Kustwerk Katwijk en de Multikering?
38. Wat betekent Kustwerk Katwijk voor de zwemwaterkwaliteit?
39. Wat is de relatie tot Kustwerk Katwijk en de zeejachthaven?
40. Is er een regeling voor planschade en nadeelcompensatie?
41. Wat is de relatie tussen Kustwerk Katwijk en het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2?
42. Komen er excursies en rondleidingen?
43. Loopt de bodem in de toekomst geleidelijk af?
44. Is er een zandbank in de nieuwe situatie?
45. Wat was het budget voor Kustwerk Katwijk?
46. Is het informatiecentrum nog open?
Delen via: twitter | facebook