Aanleiding

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2) is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en de waterschappen om op 89 verschillende plaatsen in het land primaire waterkeringen te verbeteren. Zie ook de brochure van het HWBP. 
Een deel van de primaire waterkeringen in Nederland voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnormen.
De huidige waterkering in Katwijk was daar één van. De kering lag niet langs de kustlijn, maar door het dorp. Zo’n 3.000 mensen woonden daardoor buitendijks. 

        

Waterkering voor de kustversterking     Waterkering na de kustversterking

Bij een superzware storm met een zeer hoge waterstand konden Katwijk en grote delen van de Randstad overstromen. Daarom is besloten een nieuwe waterkering aan te leggen om deze zwakke plek te versterken. In de winter van 2013 is een Dijk-in-Duin aangelegd. Met deze nieuwe kering is het hele centrum van Katwijk binnendijks komen te liggen.

Naast de aanleg van de Dijk-in-Duin is er ook voor gekozen om een ondergrondse parkeergarage aan te leggen tussen de dijk en de Boulevard. Door de kustversterking zijn er minder parkeerplaatsen en de parkeerplaatsen in het centrum zijn verminderd. Om de parkeerdruk in de woonwijken van Katwijk te verlagen, is besloten een ondergrondse parkeergarage aan te leggen. Zo kunnen bezoekers dichtbij het centrum en het strand parkeren. De combinatie van de Dijk-in-Duin en parkeergarage maakt Kustwerk Katwijk tot een innovatief project.
 
Delen via: twitter | facebook