Ontwerpfase

De betrokken overheden hebben verschillende alternatieven voor kustversterking onderzocht. Deze staan beschreven in de Startnotitie/MER Kustversterking Katwijk. Uiteindelijk hebben ze gezamenlijk gekozen voor het voorkeursalternatief van een dijk in duin met parkeergarage.

De dijk in duin, parkeergarage en de inrichting van de kuststrook zijn tot in detail ontworpen. De resultaten zijn beschreven in het ontwerp-projectplan Kustversterking Katwijk en het ontwerp-bestemmingsplan Kustwerk Katwijk.

Zienswijzen

Van 15 oktober tot en met 26 november 2012 lagen deze stukken, inclusief de ontwerp-vergunningen ter inzage. Er zijn in totaal 69 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota zienswijzen en wijzigingen Kustwerk Katwijk. Op basis hiervan zijn de plannen op een paar punten gewijzigd.

Vaststelling plannen

Op 27 november is het Bestemmingsplan Kustwerk Katwijk definitief vastgesteld. Het projectplan Kustversterking Katwijk is definitief vastgesteld op 4 december 2013.

 
Delen via: twitter | facebook
Impressie aanzicht Voorstraat OKRA landschapsarchitecten
1 2 3