Schaderegeling

In het najaar van 2013 startten het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk met Kustwerk Katwijk: de aanleg van de dijk in duin en de parkeergarage. De projectorganisatie neemt maatregelen om de kans op schade zoveel mogelijk te voorkomen. Het strand en de Boulevard blijven tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk bereikbaar en aantrekkelijk voor bezoekers. Toch is het mogelijk dat uw woning of uw bedrijf schade ondervindt door de realisatie van Kustwerk Katwijk. Ondervindt u toch schade als direct gevolg van besluiten die zijn genomen met het oog op uitvoering van het project en/of de feitelijke werkzaamheden? Dan heeft u misschien recht op een financiële vergoeding.

Contactgegevens

Vragen kunt u stellen aan Simon Brandsma (Ballast Nedam)

De heer Brandsma is de contactpersoon bij Ballast Nedam, claims worden afgehandeld door hun verzekeraar Cunningham Lindsey.

Schadeverzoek

De aanvraag voor een schadeverzoek is gebonden aan een aantal spelregels. Meer informatie over deze spelregels vindt u bij de Veelgestelde vragen over schade. 
 
Delen via: twitter | facebook