Archief

  • Nota van Antwoord, document met reacties op binnengekomen vragen op het voorontwerp bestemmingsplan en/of het concept inrichtingsplan. Voorbereid door project Kustwerk Katwijk en vastgesteld door de gemeente. April 2012.

Documenten ter inzagelegging 15 oktober t/m 26 november 2012
 

Bekendmakingen

De bekendmakingen van de ter inzagelegging van oktober t/m november 2012.
Bekendmaking provincie Zuid-Holland en hoogheemraadschap van Rijnland (pdf, < 1 mb)
Bekendmaking Gemeente inclusief rectificatie 2012-10-15 (pdf, <1 mb)
Bekendmaking ontwerp beschikking NB-wet parkeergarage (pdf, < 1 mb)

Ontwerp-projectplan Kustversterking Katwijk

Hier vindt u het ontwerp-projectplan. Dit plan beschrijft hoe de waterkering in Katwijk versterkt zal worden.
Ontwerp-projectplan Kustversterking Katwijk (pdf, 30 mb)
Bijlage 3 bij ontwerp-projectplan (zip, 5 mb)

Ontwerp-bestemmingsplan Kustwerk Katwijk

De kustversterking, de ondergrondse parkeergarage en de nieuwe inrichting van de kuststrook passen niet binnen het bestaande bestemmingsplan. Daarom heeft de gemeente Katwijk een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp-bestemmingsplan is ook online beschikbaar gesteld op: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0537.
bpKATkustwerk-on01

De bronbestanden van het ontwerp-bestemmingsplan kunt u vinden op: ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-on01/r_NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-on01_index.html.

Ontwerp-bestemmingsplan Kustwerk Katwijk (pdf, 4 mb)
Ontwerp-bestemmingsplan met bijlagen (zip, 7 mb)

Ontwerp-vergunningen

Omgevingsvergunning Kustwerk Katwijk (zip, 5 mb)
Ontgrondingvergunning Kustwerk Katwijk (zip, 7 mb)
Vergunning Nb-wet dijkversterking (zip, 7 mb)
Ontwerp-NB-wet vergunning parkeergarage incl_ bekendmaking (pdf, 3 mb)
Delen via: twitter | facebook