Publicaties

Documenten informatieavond 17 september 2014

 

Brochures

Brochure Kustwerk Katwijk (NL) pdf < 1 mb
Brochure Kustwerk Katwijk (DU) pdf < 1 mb
Brochure Kustwerk Katwijk (EN) pdf < 1 mb

 

Introductie en doorkijk najaar 2014

Presentatie Introductie en doorkijk najaar 2014.pdf

Duinen en strand

Presentatie duinen en strand.pdf 

Parkeergarage

Presentatie parkeergarage.pdf

Ruimtelijke inrichting

Presentatie ruimtelijke inrichting.pdf 

Duinplein

Presentatie duinplein.pdf  


Officiële documenten

Beeldkwaliteitsplan parkeergarage Katwijk

Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft en schetst de randvoorwaarden voor het ontwerp van de nieuwe parkeergarage. Februari 2014.
Beeldkwaliteitsplan parkeergarage Katwijk (pdf, 45 mb) 

Brochure Kustwerk Katwijk

In deze brochure staan de plannen voor Kustwerk Katwijk beschreven. Juni 2013.

Brochure Kustwerk Katwijk (pdf, < 1 mb)

Projectplan Kustversterking Katwijk

Hier vindt u het projectplan. Dit plan beschrijft hoe de waterkering in Katwijk versterkt zal worden. Status: onherroepelijk conform uitspraak Raad van State 4 december 2013.

Projectplan Kustversterking Katwijk (pdf, 3,5 mb)
Bijlagen behorende bij Projectplan Kustversterking Katwijk (zip, 11,5 mb)

Bestemmingsplan Kustwerk Katwijk

De kustversterking, de ondergrondse parkeergarage en de nieuwe inrichting van de kuststrook passen niet binnen het bestaande bestemmingsplan. Daarom heeft de gemeente Katwijk een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Status: onherroepelijk conform uitspraak Raad van State 27 november 2013.

Bestemmingsplan Kustwerk Katwijk (pdf, 2,5 mb)
Bijlagen behorende bij Bestemmingsplan Kustwerk Katwijk (zip, 11,5 mb) 

Het bestemmingsplan is ook online beschikbaar gesteld op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-va01

De bronbestanden van het bestemmingsplan kunt u vinden op:
http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537. bpKATkustwerk-va01

Milieueffectrapport

Het Milieueffectrapport (MER) geeft aan welke invloed de plannen hebben op onder andere milieu en ruimtelijke kwaliteit. Het MER hoort zowel bij het bestemmingsplan als bij het projectplan.

Milieueffectrapport (pdf, 7 mb)
Advies Commissie MER 11 december 2012 (pdf, < 1 mb)
Richtlijnen voor het MER van Katwijk (pdf, < 1 mb)

Achtergronddocumenten

Bij de verschillende plannen horen achtergronddocumenten. In de inhoudsopgave vindt u een overzicht welke achtergronddocumenten bij welke plannen horen.

Inhoudsopgave (word, < 1 mb)
Archeologisch onderzoek (zip, 72 mb)
Tekeningen aanvullende archeologische bureaustudie (zip, 1,05 gb)
Bodemonderzoek (zip, 4 mb)
Inrichtingsplan (zip, 71 mb)
Natuur (zip, 10 mb)
Nota van antwoord (pdf, 1 mb)
Onderzoek geohydrologie (pdf, 2 mb)
Ontwerpnota's waterkering (zip, 15 mb)
Ontwerptekeningen waterkering (zip, 2 mb)
Parkeergarage (zip, 27 mb)
Stedenbouwkundig advies (pdf, 7 mb)

Vergunningen kustversterking

Hier vindt u de aanvraag en de vergunningen voor de kustversterking.

Omgevingsvergunning kustversterking (zip, 9 mb)

Ontgrondingsvergunning zandwinning.pdf

NB wet vergunning kustversterking (zip, 7 mb)

Vergunningen parkeergarage

Hier vindt u de aanvraag en de vergunning voor de parkeergarage.

Aanvraag Nb-wet vergunning parkeergarage (pdf, 8 mb)

Natuurbeschermingswet vergunning bouw parkeergarage gemeente Katwijk.pdf

Natuurbeschermingswet vergunning bouw parkeergarage hoogheemraadschap van Rijnland.pdf

Bekendmakingen

Hier vindt u de officiële bekendmakingen van de ter inzagelegging. 

Bekendmaking bestemmingsplan (pdf, < 1mb)
Bekendmaking projectplan (pdf, < 1 mb)

Overige documenten 

     
  • Nota van zienswijzen en wijzigingen Kustwerk Katwijk. Deze nota bundelt alle zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan, ontwerp-projectplan en het Milieueffectrapport en de antwoorden op deze zienswijzen. Januari 2013.
     
  • Uitvoeringsovereenkomst Katwijk. De uitvoeringsovereenkomst die gemeente Katwijk en hoogheemraadschap van Rijnland tekenden voor de gezamenlijke uitvoering van Kustwerk Katwijk. December 2012.

 
Delen via: twitter | facebook