Aannemer Kustwerk Katwijk

De werkzaamheden aan Kustwerk Katwijk zijn uitgevoerd door bouwcombinatie Ballast Nedam - Rohde Nielsen. De projectorganisatie (bestaande uit de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland) heeft tijdens de aanbesteding zeven inschrijvingen vergeleken op verschillende aspecten zoals kosten, planning, fasering en beperking van de omgevingshinder tijdens de werkzaamheden. Uit deze beoordeling bleek de combinatie Ballast Nedam & Rohde Nielsen de meest gunstige.

Het contract was een engineering & construct contract. Dit houdt in dat de combinatie het bestaande ontwerp in detail heeft uitwerkt en vervolgens uitgevoerd. Het contract had een waarde van circa 38 miljoen euro.
De werkzaamheden van Ballast Nedam - Rohde Nielsen bestonden uit: de kustversterking (zandsuppletie en aanleg van de Dijk-in-Duin), aanleg van de ondergrondse parkeergarage en het uitvoeren van de ruimtelijke inrichting.

Ondertekening kustovereenkomst
Delen via: twitter | facebook