11 oktober 2011 - De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk onderzoeken haalbaarheid Multikering

In de media en op diverse bijeenkomsten is de afgelopen week de door CURNET opgestelde business case Multikering Katwijk gepresenteerd. Dit is een alternatieve, innovatieve oplossing voor de kustversterking van Katwijk, waarbij diverse voorzieningen (ondergronds parkeren en horecavoorzieningen) worden geïntegreerd in een zeewering.

In het bestuurlijk overleg tussen de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk is geconcludeerd dat de resultaten van de door CURNET opgestelde business case Multikering Katwijk interessant genoeg zijn, om de technische en financiële haalbaarheid door een onafhankelijke partij te laten onderzoeken. De verwachting is dat er medio december meer duidelijkheid zal zijn over of en hoe de Multikering Katwijk meegenomen kan worden in het huidige lopende project.

Omdat het onderzoek naar de Multikering niet mag leiden tot vertraging, gaat de projectorganisatie in de tussentijd wel gewoon door met de huidige werkzaamheden: uitwerking van de ontwerpen voor de parkeergarage en het voorkeursalternatief dijk in duin.

In het project Kustversterking en Parkeergarage Katwijk werken de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust.

Delen via: twitter | facebook