29 juni 2011 - Stakeholderbijeenkomst

Op 29 juni zijn in ’t Anker de projectorganisatie en direct betrokkenen met elkaar in gesprek gegaan over de toekomstige inrichting van de kuststrook en de parkeergarage in Katwijk. Met behulp van schetsen en voorbeelden discussieerden zij volop over de inrichting van paden, pleinen, parkeergarage, straatmeubilair, duinpromenades en -overgangen. Het projectteam heeft op basis van de bijeenkomst een grote lijst met wensen opgesteld, waarmee de ontwerpers nu aan de slag gaan. Terugkoppeling vindt in september plaats.

Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft de projectorganisatie met diverse belanghebbenden individuele gesprekken gevoerd om kennis te maken en de stand van zaken toe te lichten. Ook daaruit zijn wensen voor de ontwerpen naar voren gekomen.

In het najaar wordt duidelijk hoe de ontwerpers met de verzamelde wensen zijn omgegaan. Deze terugkoppeling vindt plaats via de nieuw opgerichte klankbordgroep. In deze groep zitten afgevaardigden van alle belangen(partijen) van het project. De klankbordgroep zal de komende periode regelmatig bij elkaar komen om de plannen en ontwerpen van de dijk in duin en parkeergarage te bespreken. Voorzitter van de klankbordgroep is de heer Ted Jansen, oud gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Delen via: twitter | facebook