25 augustus 2014 - Gemeente Katwijk en hoogheemraadschap van Rijnland ondertekenen beheerovereenkomst Te Brittenstraat

Woensdag 21 augustus ondertekenden burgemeester Jos Wienen van Katwijk en hoogheemraad Hans Pluckel (hoogheemraadschap van Rijnland) in Eeterij Neefies de overeenkomst voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de afvoerleiding in de Te Brittenstraat. Deze afvoerleiding is een mooi voorbeeld van werk met werk maken.

De gemeente Katwijk werkte aan een afkoppelproject in de wijk de Noord in Katwijk aan Zee waarbij het regenwater gescheiden wordt afgevoerd van het vuile water in het riool. Daarvoor moest in de Te Brittenstraat een nieuwe leiding worden aangelegd. Rijnland zocht nog naar een afvoerleiding met voldoende capaciteit voor de afwatering van de parkeergarage en kustversterking. Het is namelijk niet mogelijk om dit water rechtstreeks in zee te lozen, omdat het zoet water is.

Dubbelfunctie
De leiding onder de Te Brittenstraat heeft nu een dubbelfunctie: het regenwater wordt gescheiden afgevoerd en er is voldoende capaciteit voor de afvoer van het water van Kustwerk Katwijk. Het water stroomt nu van de kustversterking en de parkeergarage via de Te Brittenstraat het Prins Hendrikkanaal in. In mei van dit jaar rondde de gemeente Katwijk de werkzaamheden in de Te Brittenstraat al af.

Burgemeester Jos Wienen en hoogheemraad Hans Pluckel ondertekenen de beheerovereenkomst afvoerleiding voor de Te Brittenstraat

Burgemeester Jos Wienen en hoogheemraad Hans Pluckel ondertekenen de beheerovereenkomst afvoerleiding voor de Te Brittenstraat

In het project Kustwerk Katwijk werken gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met direct betrokkenen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid.

Delen via: twitter | facebook