23 februari 2015 - Kust Zuid-Holland weer veilig voor de toekomst

De kust van Zuid-Holland is weer veilig voor de toekomst. Na bijna anderhalf jaar is Kustwerk Katwijk afgerond. Daarmee zijn alle Zwakke Schakels aan de Zuid-Hollandse kust aangepakt. In Katwijk is een Dijk-in-Duin aangelegd en een ondergrondse parkeergarage gebouwd tussen de dijk en de Boulevard. Tegelijkertijd is het duingebied verbreed en opnieuw ingericht. Een unieke en innovatieve combinatie binnen één project. Daarmee is het achterland weer veilig volgens de wettelijke veiligheidsnormen en hebben zowel de economie als het toerisme en de bereikbaarheid van Katwijk een impuls gekregen.

Dijkgraaf Gerard Doornbos stopt samen met jeugd waterschapsbestuurster Loes Versteeg een symbolische tijdscapsule onder de grond op het strandplein van Katwijk. Kustwerk Katwijk is hiermee officieel opgeleverd.

Oplevering Kustwerk Katwijk drukbezocht
Op 19 februari is de oplevering van het project Kustwerk Katwijk gevierd, samen met de Katwijkers en andere belangstellenden.

Tijdens de officiële opleveringshandeling op het Strandplein, waarbij symbolisch de laatste tegel werd geplaatst, gaf dijkgraaf Gerard Doornbos aan: “Het is belangrijk om de blik op de toekomst te blijven richten vanwege de klimaatveranderingen. Samen met andere overheden werken aan de veiligheid van Nederland is onderdeel van deze toekomst.’’

Jos Wienen voegde daaraan toe: “De combinatie van dijk, parkeergarage en herinrichting van de duinen maakt Katwijk veiliger, nog mooier en beter bereikbaar. Zonder de medewerking van de Katwijkers was dit niet gelukt”. De burgemeester bedankte de Katwijkers voor hun geduld en betrokkenheid tijdens de uitvoering.

De officiële opleveringshandeling werd voorafgegaan door een besloten programma waar hoogheemraad Hans Pluckel (Hoogheemraadschap van Rijnland), wethouder Willem van Duijn (Gemeente Katwijk), Roeland Hillen (Rijkswaterstaat) en gedeputeerde Han Weber (Provincie Zuid-Holland) gezamenlijk het symbolische ‘Kustwerk Katwijk’ boek sloten.

Naar een veilige Nederlandse kust
In 2003 bleek de waterkering op tien plekken langs de Nederlandse kust niet sterk genoeg om een superstorm te kunnen weerstaan. De laatste zogenoemde Zwakke Schakels zijn aangepakt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op dit moment wordt nog gewerkt in Noord-Holland en in West Zeeuws-Vlaanderen. Als alle Zwakke Schakels gereed zijn, heeft Nederland weer een sterke Noordzeekust. Katwijk was de laatste Zwakke Schakel aan de Zuid-Hollandse kust. Na het Flaauwe Werk, Voorne, Delflandse kust, Noordwijk en Scheveningen maakt Katwijk het rijtje compleet en is de Zuid-Hollandse kust de komende vijftig jaar veilig.

Waterkeren, parkeren en recreëren
De waterkering in Katwijk liep dwars door het centrum en voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen. Daarom is besloten een Dijk-in-Duin aan te leggen langs de Boulevard van Katwijk om het achterland te beschermen en het centrum van Katwijk ‘binnendijks’ te krijgen. Tussen de dijk en de Boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd om de parkeerdruk in Katwijk te verlagen. Bezoekers kunnen nu dichtbij het strand én centrum parkeren. Over zowel de dijk als parkeergarage liggen nieuw ingerichte duinen. Dit duingebied, met diverse wandelpaden, biedt ruimte voor recreatie.

Innovatief project

Het project Kustwerk Katwijk laat goed zien dat Nederland voorop loopt op het gebied van waterveiligheid en trok nationaal en internationaal dan ook veel aandacht. Kustversterking wordt steeds vaker gecombineerd met andere doelen. In Katwijk is de aanleg van de dijk gecombineerd met de bouw van een parkeergarage en een breder, nieuw ingericht duingebied: een unieke en innovatieve combinatie binnen één project. Het vernieuwde kustgebied zet Katwijk nog meer op de kaart als aantrekkelijke badplaats.

Kustwerk Katwijk is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Katwijk. Door gezamenlijke financiering en organisatie van deze partijen was het mogelijk de kustversterking te combineren met de bouw van de parkeergarage én de ruimtelijke herinrichting van het duingebied.

Delen via: twitter | facebook