18 mei 2015 - Kustwerk Katwijk genomineerd voor Gouden Piramide 2015

Het project Kustwerk Katwijk is een van de vijf genomineerden voor de Gouden Piramide 2015; de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Kustwerk Katwijk is volgens de jury onder leiding van Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, ‘Een technisch hoogstandje waarmee de opdrachtgever buiten de gebaande paden is getreden.’

In het project Kustwerk Katwijk werkten de opdrachtgevers gemeente Katwijk en hoogheemraadschap van Rijnland nauw samen met vele partijen: met Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat voor de financiering van het project en met ARCADIS , OKRA landschapsarchitecten, Royal HaskoningDHV en WB de Ruimte voor het ontwerp, contract- en omgevingsmanagement. Het werk is uitgevoerd door bouwcombinatie Ballast Nedam-Rohde Nielsen. Door gezamenlijke inspanning van deze partijen was het mogelijk de kustversterking te combineren met de bouw van de parkeergarage én de ruimtelijke herinrichting van het duingebied: een unieke en innovatieve combinatie binnen één project. Het vernieuwde kustgebied zet Katwijk nog meer op de kaart als aantrekkelijke badplaats.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De jaarlijks toe te kennen Rijksprijs bestaat uit een bedrag van vijftigduizend euro, een trofee en een architectuurplaquette. In een publicatie worden de beste inzendingen gepresenteerd.  Na

Delen via: twitter | facebook