24 februari 2012 - Start tweede fase archeologisch onderzoek Kustwerk Katwijk

Vanaf eind februari wordt in het projectgebied van Kustwerk Katwijk verder archeologisch onderzoek uitgevoerd. In november 2011 heeft verkennend archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Uit deze boringen kwamen aanwijzingen naar voren dat er mogelijk aanwezige en intacte oude bewoonbare landschappen, waaronder oude duinen, in het projectgebied liggen. Hierin kunnen archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen zitten.

De komende weken wordt op de plaats van de toekomstige parkeergarage en het te verlengen uitwateringskanaal een vervolgonderzoek uitgevoerd. Dit vervolgonderzoek bestaat weer uit het uitvoeren van boringen. Deze boringen worden in vergelijking met de eerste fase echter veel dichter op elkaar uitgevoerd om een gedetailleerd beeld van de mogelijke vindplaatsen te krijgen. Er gaan twee boorteams tegelijk aan het werk. Deze teams gebruiken een zelfde type boorinstallatie als in de eerste fase. Deze boorinstallaties kunnen tot tien meter diep boren.

Mogelijke vindplaatsen
In het noorden wordt rekening gehouden met vindplaatsen uit de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen. Uit historische bronnen is bekend dat bij Katwijk aan Zee niet alleen sprake was van de Brittenburg maar mogelijk ook van een Romeinse havenplaats (Lugdunum). Mogelijk verschaft het onderzoek informatie over het bestaan van deze havenplaats. In het zuiden zijn mogelijk vindplaatsen uit de IJzertijd. Onderzoeken op het voormalig vliegkamp Valkenburg hebben deze mogelijkheid aangetoond. Bovendien is bekend dat ter hoogte van het huidige Zeehospitium onder circa 8 meter duinzand, een vindplaats uit de IJzertijd of Romeinse Tijd ligt. Dergelijk vindplaatsen kunnen ook voorkomen onder de duinen dicht aan het strand.

 

In het project Kustwerk Katwijk werken gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid. Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Meld u dan via de website aan voor de digitale nieuwsbrief en volg ons via Twitter, @kustwerkkatwijk, #kwkatwijk.
 

 

 

 

 

 

Delen via: twitter | facebook