31 oktober 2011 - Schatrijk Katwijk: Start archeologisch onderzoek project Kustversterking en Parkeergarage

Voor het project Kustversterking en Parkeergarage wordt in november verkennend archeologisch onderzoek en grondmechanisch onderzoek uitgevoerd. Bij de aanleg van de dijk in duin en de parkeergarage kunnen mogelijk archeologische vindplaatsen verloren gaan. Door nu al onderzoek te doen naar eventuele vindplaatsen kunnen deze op tijd worden opgegraven of ter plaatse behouden blijven.

Wat ziet u buiten gebeuren?
Op de foto is een tractor met boorinstallatie te zien, die de boringen uitvoert. De boorinstallatie kan tot 10 meter diep boren. De tractor rijdt in banen het gebied af en verricht op gelijke afstanden boringen.

Welke mogelijke schatten kunnen we tegen komen?
Ten noorden van de boulevard houden we rekening met vindplaatsen uit de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen. Uit historische bronnen weten we dat bij Katwijk aan Zee niet alleen sprake was van de Brittenburg maar mogelijk ook van een Romeinse havenplaats (Lugdunum). We hopen dat het onderzoek informatie verschaft over het bestaan van deze havenplaats. Ten zuiden van de boulevard kunnen we vindplaatsen uit de IJzertijd verwachten. Onderzoeken op het voormalig vliegkamp Valkenburg hebben deze mogelijkheid aangetoond. Bovendien weten we dat ter hoogte van het huidige Zeehospitium onder circa 8 meter duinzand, een vindplaats uit de IJzertijd of Romeinse Tijd ligt. Dergelijke vindplaatsen kunnen ook voorkomen onder de duinen dicht aan het strand.   

In het project Kustversterking en Parkeergarage Katwijk werken de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust.

Delen via: twitter | facebook