19 april 2012 - Expositie Deltaprogramma kust in beeld

Tot en met 2 mei 2012 wordt er een panorama van de kust in de centrale hal van het gemeentehuis tentoongesteld. Deltaprogramma Kust brengt in beeld hoe het werkt aan een veilige, economisch sterke en mooie kust. Het panorama combineert het beeld zoals geschetst door de ogen van de Hollandse meester Hendrik Willem Mesdag, eind 19e eeuw, met een mogelijk beeld voor de toekomst van de Hollandse Kust in 2100.

Het Deltaprogramma is een nationaal programma met als doel om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater
en te zorgen voor voldoende zoet water. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met inbreng van
maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s. Het Deltaprogramma Kust heeft als opdracht te verkennen wat nodig is voor een veilige, economisch sterke en mooie kust die het achterland beschermt tegen overstroming vanuit zee. Vragen die centraal staan zijn: Hoe kunnen we ons in Nederland de komende eeuw beschermen tegen de zee? 

 
 
 

Delen via: twitter | facebook