20 april 2012 - Robuuste parkeergarage en hoogwaardig ingerichte nieuwe kuststrook-College kiest met oog voor de toekomst

Op 17 april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten te kiezen voor een parkeergarage met 770 plaatsen achter de kustversterking. “Een unieke kans die we nu moeten pakken om onze ambities voor Katwijk waar te maken. Een parkeergarage van een dergelijke omvang draagt bij aan de economie, het toerisme, een aantrekkelijke leefomgeving en verbeterde bereikbaarheid van Katwijk voor bewoners, bedrijven en bezoekers " aldus wethouder Binnendijk. De keuze van de gemeente voor een parkeergarage met 770 plaatsen wordt naar verwachting door de commissie Ruimte besproken in haar vergadering van 9 mei en later die maand door de gemeenteraad.

Met het oog op de toekomst voor Katwijk aan Zee is een parkeergarage met 770 plaatsen de beste optie. Bezoekers parkeren straks direct bij het winkelcentrum en het strand. Dat verlaagt de parkeerdruk in de omliggende wijken. Parkeerplaatsen uit het centrum kunnen verplaatst worden. Zo ontstaat niet alleen ruimte voor de toekomstige herinrichting maar is het ook mogelijk om het centrum verder autoluw te maken. De investeringskosten bedragen 22,5 miljoen euro. Wethouder Binnendijk “Dat is veel geld. Toch vinden wij het financiële risico acceptabel omdat er voldoende mogelijkheden zijn om de exploitatielasten te dekken uit de BSI, de parkeerreserve en het verhogen van de parkeertarieven”. Het is wel gewenst dat in de parkeergarage ook op zondag betaald zal moeten worden. De gemeente stelt hiervoor een apart raadsvoorstel op.

Inrichting kuststrook verbeterd dankzij burgers Katwijk
Met de aanleg van de dijk in duin krijgt Katwijk een breder duingebied en dus meer ruimte voor natuur en recreatie. Tijdens de inloopavond van eind januari zijn veel suggesties en ideeën binnengekomen. Ook is diverse keren gesproken met belanghebbenden. Al deze informatie heeft ervoor gezorgd dat de inrichting van de nieuwe kuststrook op een aantal punten is aangepast en verbeterd.

Over de extra ambities voor de inrichting van de kuststrook heeft het college ook een besluit genomen Op het strand kan straks een tijdelijk plein worden opgebouwd voor meerdaagse muziekevenementen zoals het Noordzee zomerfestival. Dit betekent minder geluidsoverlast voor de Boulevard bewoners. Voor kleinschalige evenementen is er ruimte bij de Voorstraat of naast de Zwaan op het nieuwe amfitheater. Daar komt ook het nieuwe Duna-atelier. Bezoekers kunnen zo vanaf de Boulevard naar binnen lopen. De locatie van de KBS verandert niet. De KRB kan op een veilige manier het hele strand overzien met een nieuwe post in het zuiden en een post die zij in het noorden deelt met de politie. De ijskiosken en viskiosk die nu aan de zeezijde van de boulevard staan, komen straks in de full service in- en uitgangen van de parkeergarage. Aan de noordzijde is de in- en uitgang van de parkeergarage voor auto’s iets naar het zuiden opgeschoven.

Gemeenteraad in mei
Naar verwachting staan in mei de besluiten van het college over de parkeergarage en de inrichting van de kuststrook op de agenda van de commissie Ruimte (op 9 mei) en de raad (op 31 mei). De mogelijkheid voor het realiseren van de parkeergarage en de inrichting van de kuststrook worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan dat eind september ter inzage komt te liggen.

 

Delen via: twitter | facebook