29 mei 2012 - ‘Multikering’ biedt Katwijk geen extra voordelen

De stuurgroep van Kustwerk Katwijk heeft besloten dat de kustversterking in Katwijk uitgevoerd zal worden volgens het voorkeursalternatief Dijk in duin, met daarachter een parkeergarage. Hiermee is voor Katwijk het alternatief van de zogenaamde Multikering van de baan.

In oktober 2011 heeft de stuurgroep Kustwerk Katwijk besloten dat het concept ‘Multikering’, ingebracht door Curnet als alternatief voor de Dijk in duin-oplossing, serieus onderzocht moest worden. In de afgelopen periode is het alternatief daarom door het Programmabureau Hoogwater-beschermingsprogramma getoetst naar de technische haalbaarheid en de kosten. Hieruit is geconcludeerd dat het principe van de ‘Multikering’ kan, maar dat er naar verwachting geen reële ruimtelijke voordelen zijn ten opzichte van het voorkeursalternatief. Het idee van Multikering moet op een aantal fronten aangepast worden om aan de veiligheidsnorm te kunnen voldoen. Daarbij vervallen de voordelen van dit mooie idee grotendeels. Met de noodzakelijke aanpassingen vervallen naar verwachting ook grotendeels de financiële voordelen waardoor de ‘Multikering’ op eenzelfde prijsniveau uitkomt als het voorkeursalternatief.

Door de aanpassingen aan het ontwerp van de ‘Multikering’ ten behoeve van de veiligheid, zijn de publieke functies zoals een bibliotheek en strandpaviljoens (die eerder in het ontwerp van de Multikering waren opgenomen, en een ‘verdienmodel’ lieten zien) verdwenen. Deze zijn vervangen door extra zand, duin en golfbrekers. Het ruimtebeslag van de ‘Multikering’ is weliswaar na aanleg iets kleiner, maar zal naar verwachting op termijn even groot zijn als het ruimtebeslag van de Dijk in duin. De ‘Multikering’ is ook niet lager dan de dijk in duin.

Geen meerwaarde voor Katwijk
De stuurgroep, waarin de verantwoordelijke bestuurders van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland vertegenwoordigd zijn, trekt hieruit de conclusie dat de ‘Multikering’ voor Katwijk geen extra voordelen biedt ten opzichte van een Dijk in Duin.
 
Kustwerk Katwijk gaat door met Dijk en duin en de parkeergarage. Op 31 mei a.s. spreekt de gemeenteraad van de gemeente Katwijk over de aanleg van de parkeergarage en het inrichtingsplan van de kust.

Delen via: twitter | facebook