7 juni 2012 - Gemeenteraad behandelt Kustwerk Katwijk op 14 juni

De Raad van Katwijk heeft tijdens haar zitting op donderdag 31 mei 2012 besloten, de agendapunten over het inrichtingsplan Kustwerk Katwijk en de parkeergarage niet op die avond te behandelen, maar tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 14 juni.

De reden voor het uitstel is het voorstel dat door twee raadsleden werd ingediend. De raadsleden Vingerling (Gemeente Belangen) en Van der Bent (Christen Unie) dienden op 29 mei een gezamenlijk voorstel in om de plannen voor de parkeergarage en het inrichtingsplan op bepaalde onderdelen aan te passen. De wijzigingen die zij voorstellen hebben betrekking op het gebied tussen de B.J. Blommerstraat en het Vuurbaakplein. Het gaat onder andere om het verschuiven van de zuidelijke in- en uitgang van de parkeergarage in noordelijke richting, zodat deze ter hoogte van de B.J. de Blommerstraat komt te liggen. Daarnaast stellen zij voor de capaciteit van de parkeergarage te verminderen en twee pleinen te creëren ten noorden en ten zuiden van de Zwaan. Op deze pleinen zouden parkeerplaatsen op het maaiveld kunnen worden aangelegd en is ruimte voor kleinschalige evenementen en het DUNA-atelier.

Het college van B&W vindt het aangeboden voorstel een verbetering. B&W heeft daarom een aanvullend Raadsvoorstel ingediend, waarin zij voorstellen om het gebied tussen de B.J. Blommerstraat en het Vuurbaakplein opnieuw te ontwerpen. Dit ontwerp heeft als basis de hoofdlijnen van het voorstel van de raadsleden Vingerling en Van der Bent.

De stukken van de vergadering vindt u vanaf 8 juni op de website van de gemeente. De raadsvergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan.

 

Delen via: twitter | facebook