21 oktober 2010 - Stuurgroep Kustversterking Katwijk kiest voor dijk in duin als voorkeursalternatief

De stuurgroep Kustversterking Katwijk kiest voor de dijk in duin als voorkeursalternatief van de kustversterking. De keuze voor een voorkeursalternatief is een eerste stap naar een definitieve oplossing van het veiligheidsprobleem aan de kust. Het Katwijkse college van b&w, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben dit besluit inmiddels bekrachtigd.

Volgens de stuurgroep past dijk en duin het beste in de omgeving. Katwijk ligt nu direct aan zee. Bewoners en bezoekers ervaren dit als een grote kwaliteit. Vanaf de Boulevard heeft men zicht op de zee en het dorp. De dijk in duin-oplossing biedt volgens de voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Lenie Dwarshuis “meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een beter klimaat voor wonen, werken en recreëren.” De keuze voor dijk in duin maakt bovendien de bouw van een parkeergarage mogelijk die een oplossing biedt voor het parkeerprobleem in Katwijk aan Zee.

Naast de bestuurlijke besluiten moeten ook de Verenigde Vergadering van Rijnland, de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Katwijkse Gemeenteraad zich begin 2011 nog uitspreken over de keuze voor het voorkeursalternatief. Daarna kan er een bestuursovereenkomst gesloten worden tussen bovenstaande drie partijen en Rijkswaterstaat. Hierin moeten ze het onder andere eens worden over de taken, verantwoordelijkheden en de financiering. Dwarshuis heeft er veel vertrouwen in dat deze bestuursovereenkomst voor maart 2011 getekend kan worden. "We komen steeds dichter bij elkaar." Daarna kunnen ontwerp en milieueffectrapportage de inspraakprocedure in.

Delen via: twitter | facebook