8 oktober 2012 - Informatieavond Kustwerk Katwijk op 24 oktober

Op 24 oktober 2012 vindt in 'het Anker' in Katwijk een informatieavond plaats van het project Kustwerk Katwijk. Tijdens deze avond wordt de status van het project toegelicht en kunt u de ontwerp-plannen inzien.

Het Anker is te vinden op Voorstraat 74 in Katwijk. Bezoekers zijn welkom vanaf 18.45 tot 21.30 uur. Van 19.15 tot 19.45 uur is er een presentatie over het project. Daarna kunnen bezoekers het ontwerp-projectplan, ontwerp-bestemmingsplan, het Milieueffectrapport, de ontwerp-vergunningen voor de kustversterking en de ontwerp-vergunning voor de parkeergarage bekijken. Het inrichtingsplan, tekeningen en een 3D-model geven een beeld van het toekomstige kustgebied. Ook is er tijdens deze avond meer informatie over de regeling bij eventuele schade door het project. Op de avond zelf is geen mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, maar wel wordt de procedure voor het indienen van een zienswijze toegelicht.

Van maandag 15 oktober tot en met maandag 26 november 2012 liggen het ontwerp-projectplan, het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-vergunningen en het Mileueffectrapport ter inzage. Meer informatie over de procedure voor het indienen van zienswijzen vindt u op de website: www.kustwerkkatwijk.nl.

In het project Kustwerk Katwijk werken gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid.

Delen via: twitter | facebook