23 februari 2011 - Ondertekening bestuursakkoord markeert nieuwe fase kustversterking

Een dijk in duin als veilige én mooie oplossing van de Katwijkse kustversterking: het gaat echt gebeuren. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat tekenden op woensdag 23 februari een bestuursovereenkomst waarmee ze de keuze voor de variant dijk in duin bekrachtigden. Ook spraken de partijen de ambitie uit om de kustversterking te combineren met de bouw van een parkeergarage.

Volgens de voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Lenie Dwarshuis-van de Beek, markeert de ondertekening het aanbreken van een nieuwe fase in de kustversterking: “We mogen er trots op zijn dat we in zo’n korte periode met zoveel partijen de Zuid-Hollandse kust veiliger en mooier maken. Katwijk is de laatste van de zes zwakke schakels in de Zuid-Hollandse kust, die we gaan aanpakken en ook hier durven we het aan om voor innovatieve oplossingen te kiezen. Dijk in duin is een mooi staaltje Zuid-Hollands watermanagement.”

Bestuursovereenkomst

Met het tekenen van de bestuursovereenkomst spreken de partijen af dat dijk in duin het voorkeursalternatief is voor de kustversterking bij Katwijk. Ook zijn er in de bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en de verschillende taken en verantwoordelijkheden. Tot slot is de ambitie uitgesproken om het project kustversterking te koppelen aan de bouw van een parkeergarage door de gemeente Katwijk. De afgelopen maanden is gebleken dat het volgens de geldende veiligheidsnormen mogelijk is om een parkeergarage direct achter de dijk in duin te bouwen. De gemeente bestudeert momenteel de mogelijke plek en omvang van deze parkeergarage. Daarna neemt ze hierover een definitief besluit. De ambitie is namelijk om werk met werk te maken door beide projecten tegelijkertijd uit te voeren.

Computersimulatie dijkdoorbraak


Filmpje: Computersimulering dijkdoorbraak

Delen via: twitter | facebook