15 februari 2013 - Beeldkwaliteitsplan parkeergarage Kustwerk Katwijk: bouwstijl, inrichtingseisen en uitstraling

Op 12 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het concept beeldkwaliteitsplan voor de parkeergarage. Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft en schetst de randvoorwaarden voor het ontwerp van de nieuwe parkeergarage. Aan bod komen de bovengrondse onderdelen (zoals in- en uitritten, stijgpunten, nooduitgangen) en de inrichting van de parkeergarage (bijvoorbeeld indeling, vormgeving, veiligheid, technische ruimten ). Het beeldkwaliteitsplan is na vaststelling door de gemeenteraad bij de verdere uitwerking van de bouwplannen het formele toetsingskader voor de welstand.

Het ontwerp van de parkeergarage én het ontwerp voor de openbare ruimte moeten in alle ontwerpfasen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. “Alleen met een zogenaamde integrale aanpak kunnen we ervoor zorgen dat het duinlandschap, de openbare ruimte en de parkeergarage een fraai bij elkaar passend geheel gaan vormen. Met het vorig jaar uitgewerkte inrichtingsplan voor de kuststrook en met dit beeldkwaliteitsplan leggen we uitstekende randvoorwaarden vast voor de verdere uitwerking ”, aldus wethouder Daan Binnendijk.

Uitgangspunten parkeergarage
Uitgangspunten voor het ontwerp van de parkeergarage zijn onder andere:

  • De rechthoekige parkeergarage zelf is niet zichtbaar op maaiveld niveau.
  • Het dak van de parkeergarage ligt nooit hoger dan de huidige boulevard.
  • De zij- en hoofdingangen en in- en uitritten voor auto’s worden zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken door de verdiepte ligging in het duinlandschap.
  • Door de glazen gevels van de ingangen kan daglicht in de parkeergarage komen.
  • De stijgpunten voor voetgangers liggen bij belangrijke duinovergangen en verblijfsplekken.
  • De nooduitgangen zijn in omvang beperkt zodat de bewoners zo veel mogelijk zicht op zee hebben. De uitgangen zijn vormgegeven als sculpturen in het duinlandschap.
  • De technische installaties zijn mooi ingepast in het duinlandschap en nauwelijks zichtbaar.
  • Het gebruik van verschillende kleuren, materialen en afbeeldingen verbeteren het overzicht in de garage. Op de wand kan op een aantal plekken de Katwijkse geschiedenis zichtbaar gemaakt worden.

Omgevingsvergunning en beeldkwaliteitsplan
Voor de bouw van de parkeergarage moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt ook getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. Daarom is dit beeldkwaliteitsplan een belangrijk document om eventueel een inspraakreactie op in te dienen. U kunt het beeldkwaliteitsplan hier downloaden. 

Inzageperiode
Het beeldkwaliteitplan ligt van 22 februari tot en met 4 april 2013 ter inzage. Iedereen kan dan een schriftelijke inspraakreactie indienen. Het plan staat op www.katwijk.nl en www.kustwerkkatwijk.nl. Op werkdagen kunt u gedurende openingstijden het plan ook inzien op het gemeentehuis. Na afloop van de inzageperiode worden de ingekomen reacties waar mogelijk verwerkt in het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2013 door de Raad vastgesteld.

In het project Kustwerk Katwijk werken de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust.
 

Impressie van de parkeergarage 

 

Delen via: twitter | facebook