7 juni 2013 - Archeologisch onderzoek afgerond

De afgelopen maanden is er archeologisch onderzoek uitgevoerd in de buurt van de Witte Kerk. Er is een proefsleuf gegraven om te kijken of er archeologische vindplaatsen waren. Ook werd de precieze ligging van de Atlantikwall onderzocht.

De Atlantikwall is opgezocht en over een lengte van 15 meter blootgelegd. De muur lag ondersteboven in een kuil en was aan de dorpskant beschilderd met camouflage en mogelijk bloemmotieven.


In de bovenste lagen zand zijn cultuurlagen gevonden uit de 19e eeuw. Hierin zijn vondsten aangetroffen zoals aardewerk, glas, metaal en cokes (steenkool). Deze vondsten worden nader onderzocht en uiteindelijk naar het Provinciaal Archeologisch Depot gebracht.
In het informatiecentrum van Kustwerk Katwijk kunt u binnenkort enkele van deze vondsten bewonderen.

Op een dieper niveau zijn houten palen gevonden, waarschijnlijk van een zeewering uit de 19e eeuw. Momenteel wordt onderzocht waar deze palen van afkomstig zijn. De palen blijven in de grond, maar er zijn monsters genomen om te onderzoeken. Er zijn geen sporen of resten aangetroffen uit de Romeinse tijd of van de oude kern van Katwijk, uit de 17e eeuw.

Het archeologisch onderzoek is nu afgerond en de onderzoekslocatie wordt dichtgemaakt.

Houten paal, mogelijk onderdeel van zeewering 19e eeuw

Houten paal, mogelijk onderdeel van zeewering 19e eeuw

 

Vondsten uit cultuurlagen 19e eeuw (aardewerk, glas, metaal en steenkool)

Delen via: twitter | facebook