20 juni 2013 - Beeldkwaliteitsplan parkeergarage vastgesteld

Op donderdag 13 juni heeft de Gemeenteraad van Katwijk het Beeldkwaliteitsplan voor de parkeergarage vastgesteld. Het Beeldkwaliteitsplan parkeergarage is een nadere uitwerking van de in 2012 gekozen richting voor de beeldkwaliteit van de parkeergarage met in- en uitritten, (full-service) stijgpunten en nooduitgangen.

Het concept Beeldkwaliteitsplan heeft conform de gemeentelijke inspraakverordening van 22 februari 2013 tot 5 april 2013 ter inzage gelegen. Hierop is één inspraakreactie binnengekomen, die niet tot wijzigingen heeft geleid.
Het Beeldkwaliteitsplan fungeert als formeel toetsingskader voor de welstand en wordt bij de volgende herziening verankerd in de vigerende welstandsnota.

De stukken en het raadsbesluit zijn te vinden op de website van de gemeente, bij agendapunt 19.

 

Delen via: twitter | facebook