19 juli 2013 - Aannemer Kustwerk Katwijk gekozen

Een combinatie van de bedrijven Ballast Nedam & Rohde Nielsen gaat de werkzaamheden van Kustwerk Katwijk aan de kustversterking, parkeergarage en ruimtelijke inrichting uitvoeren. In de afgelopen periode heeft de projectorganisatie (bestaande uit de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland) zeven inschrijvingen vergeleken op verschillende aspecten zoals kosten, planning, fasering en beperking van de omgevingshinder tijdens de werkzaamheden. Uit deze beoordeling bleek de combinatie Ballast Nedam & Rohde Nielsen de meest gunstige. Het contract is een engineering & construct contract. Dat houdt in dat de combinatie het bestaande ontwerp in detail uitwerkt en vervolgens uitvoert. Het contract heeft een waarde van circa 38 miljoen euro.

De activiteiten van Ballast Nedam & Rohde Nielsen vullen elkaar goed aan. Rohde Nielsen is verantwoordelijk voor de zandsuppletie, die ongeveer 25% van het werk omvat. Ballast Nedam verricht de werkzaamheden aan land.

De komende periode gaan de bedrijven aan de slag om de plannen voor de uitvoering verder uit te werken in een gedetailleerd uitvoeringsplan. Dit najaar zullen we u daar verder over informeren. De relaties die tijdens de planfase met belanghebbenden zijn opgebouwd, zijn ook in de uitvoering van groot belang. We blijven in contact met betrokkenen en zorgen ervoor dat iedereen elkaar ook tijdens de uitvoering kan vinden. Binnenkort zal voor direct belanghebbenden een kennismakingsbijeenkomst worden georganiseerd met de aannemer.

De uitvoering start op 1 oktober 2013. Dan is het strand tussen de zuidelijke reddingspost en het uitwateringskanaal dicht voor recreatie. Het werk bestaat uit het suppleren van zand, de aanleg van de Dijk-in-Duin, de verlenging van het uitwateringskanaal van het Koning Willem-Alexandergemaal, de bouw van de parkeergarage en de inrichting van de kuststrook. Ballast Nedam & Rohde Nielsen hebben gekozen voor een aanpak waarin de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de projectuitvoering worden gewaarborgd door te werken in opeenvolgende bouwstromen. Zandsuppletie, aanleg van de dijk, ruimtelijke inrichting en ruwbouw van de parkeergarage worden uitgevoerd in één vloeiende beweging. Op 1 april 2014 is het Katwijkse strand weer open voor recreatie, wel lopen de werkzaamheden dan nog door. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2014 afgerond.

In het project Kustwerk Katwijk werken het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid.

Naar het persbericht van Ballast Nedam.
 

Delen via: twitter | facebook