9 september 2013 - Informatieavond Kustwerk Katwijk op 18 september

Op woensdag 18 september 2013 vindt in ‘Het Anker’ in Katwijk een informatieavond plaats van het project Kustwerk Katwijk. Tijdens deze avond wordt door de aannemerscombinatie Ballast Nedam - Rohde Nielsen een toelichting gegeven op de uitvoering van het project dat op 1 oktober van start gaat.

Tijdens deze informatieavond licht de aannemerscombinatie onder andere de fasering van het project en de bereikbaarheid van het strand toe. Ook krijgt u de gelegenheid uw vragen te stellen aan de leden van het projectteam en de omgevingsmanagers.

Het Anker is te vinden op Voorstraat 74 in Katwijk. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur.

Aanvullende inloopmomenten

Kunt u niet naar de informatieavond komen of heeft u na 18 september nog aanvullende vragen? Op woensdag 2 oktober en donderdag 10 oktober organiseert Kustwerk Katwijk tussen 16.00 en 19.00 uur aanvullende inloopmomenten. Deze vinden plaats in het informatiecentrum van Kustwerk Katwijk, op de hoek van de Seinpoststraat en de Boulevard in Katwijk.

In het project Kustwerk Katwijk werken gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid.
 

Delen via: twitter | facebook