21 oktober 2013 - Grote belangstelling voor officiële start Kustwerk Katwijk

Afgelopen zaterdag zijn de werkzaamheden aan Kustwerk Katwijk officieel ingeluid. Rond elf uur stroomden veel Katwijkers toe om live mee te maken hoe wethouder Binnendijk en hoogheemraad Pluckel de zandsuppletie startten.

Wethouder Binnendijk en hoogheemraad Pluckel geven het officiële startsein

Het geduld werd op de proef gesteld omdat het suppletiezand de afsluiter van de buis vastzette. Terwijl hieraan gewerkt werd, kon het massaal toegestroomde publiek genieten van de optredens van de Zandtovenaar in het Zeepaviljoen. Het geduld werd beloond: om twaalf uur werd de suppletie hervat en stond het publiek eerste rang. Als cadeautje voor de Katwijkers bleef het tijdelijk toegankelijke platform nog het hele weekend open.

Voorafgaand aan de starthandeling kwamen projectbetrokkenen van het eerste uur bijeen om terug te blikken en vooruit te kijken op het Kustwerk Katwijk. Bestuurders van de samenwerkende partijen en de bouwcombinatie gaven in een informeel tafelgesprek hun visie op kustversterking en het belang van de ondergrondse parkeergarage.

Uitvoering komende weken

Aannemerscombinatie Ballast Nedam - Rohde Nielsen werkt op dit moment aan de zandsuppletie en het aanleggen van de tijdelijke bouwweg achter de duinen. Daarnaast zullen zij in de komende weken aan de zuidkant van de boulevard beginnen met de aanleg van de dijk die straks onder de duinen komt te liggen. Ook wordt er hard gewerkt aan het realiseren van drie uitkijkpunten en wordt er, als het veilig genoeg blijkt, een rondwandeling op het strand mogelijk gemaakt. Zo kunnen geïnteresseerden de werkzaamheden van dichtbij volgen en van het strand blijven genieten.

Kustwerk Katwijk

In het project Kustwerk Katwijk werken gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid. Kustwerk Katwijk vormt een project binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is een samenwerkingsverband tussen het Rijk en de waterschappen om op 89 verschillende plaatsen in het land primaire waterkeringen te verbeteren. Deze waterkeringen voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. De waterkering in Katwijk is daar één van.

Zandsuppletie op het strand

Delen via: twitter | facebook