5 november 2013 - Kustwerk Katwijk in de klas

Wethouder Daan Binnendijk heeft de lesbrief van Kustwerk Katwijk officieel overhandigd aan groep 5 van de Marnixschool. Met de lesbrief, bijbehorende poster en quiz ontdekken leerlingen van groep 5 tot en met 8 wat Kustwerk Katwijk precies inhoudt. Er is ook een prijsvraag: bedenk zelf een slim plan om de kust te versterken. De klas met de beste oplossing wint een rondleiding over het werkterrein.

Daan Binnendijk overhandigt de lesbrief

Kinderen kennen het strand en velen komen er in de zomer vaak. Nu is het strand voor de Boulevard afgesloten omdat de werkzaamheden aan de kust van Katwijk zijn gestart. De meeste leerlingen van groep 5 waren al gaan kijken. Zij luisterden met belangstelling naar de uitleg van wethouder Binnendijk over de kustversterking en de zandsuppletie en beantwoorden enthousiast de vragen. De lesbrief legt uit waarom de kustversterking nodig is, op welke manieren je de kust kunt versterken en hoe het werk wordt uitgevoerd. De lesbrief is voor alle scholen in de gemeente digitaal beschikbaar via de website www.kustwerkkatwijk.nl onder het kopje Educatie.

Hoe opletten in het verkeer

De vrachtwagens die materiaal aanvoeren rijden via een vaste route over de Ambachtsweg, Hoorneslaan, Binnensluis, Rijnmond en de Buitensluis naar de bouwweg op het strand. Deze route is vanuit veiligheidsoogpunt gekozen vanwege de veilige oversteekplaatsen met stoplichten en vrijliggende fietspaden. Aan deze route liggen een aantal scholen. Daarom heeft bouwcombinatie Ballast Nedam - Rohde Nielsen een lesbrief ontwikkeld over hoe kinderen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en de dode hoek.

Kustwerk Katwijk

In het project Kustwerk Katwijk werken gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid. Kustwerk Katwijk vormt een project binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is een samenwerkingsverband tussen het Rijk en de waterschappen om op 89 verschillende plaatsen in het land primaire waterkeringen te verbeteren. Deze waterkeringen voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. De waterkering in Katwijk is daar één van.

Delen via: twitter | facebook