7 februari 2014 - Minister Schultz bezoekt Kustwerk Katwijk

Op donderdag 6 februari bezocht minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, het project Kustwerk Katwijk. Zij liet zich daar bijpraten door de gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Ballast Nedam en Rohde Nielsen over de voortgang van dit innovatieve werk. Tijdens de rondleiding over het werkterrein bekeek zij de zandsuppletie, de Dijk-in-Duin, de toekomstige plek van de ondergrondse parkeergarage, de archeologische werkzaamheden en de verlenging van het uitwateringskanaal.

De minister toonde bijzondere belangstelling voor de combinatie van functies in de nieuwe kustverdediging. “Ik heb veel bewondering voor dit project. Niet alleen wordt de waterkering versterkt; er wordt met een parkeergarage onder het duin ook een oplossing gevonden voor de parkeerdruk in Katwijk. Meervoudig ruimtegebruik heeft de toekomst.” De minister noemde het ‘een hele vooruitgang’ dat Katwijk nu grotendeels binnendijks wordt gebracht. “En dat met behoud van het uitzicht op zee. Geen hoog duin, maar een harde zeewering – een dijk – ín de duin. Nederland laat hiermee zien voorop te lopen in watertechnologie.”

Minister Schultz krijgt uitleg over Kustwerk Katwijk

Het bezoek startte in het informatiecentrum. Hier kreeg minister Schultz een korte presentatie over het project en de werkzaamheden. Vervolgens vertrok het gezelschap naar buiten voor een rondleiding over het werkterrein. De aannemerscombinatie Ballast Nedam en Rohde Nielsen gaf uitleg over de verschillende onderdelen. De Dijk-in-Duin is bijna afgerond en de werkzaamheden bij het uitwateringskanaal zijn in volle gang. Tijdens de rondleiding werd de minister uitgenodigd plaats te nemen in een van de graafmachines.

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Bescherming tegen het water is dus belangrijk. Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld. De waterkering in Katwijk voldoet niet aan deze normen. Daarom wordt de kust bij Katwijk versterkt met een dijk in nieuwe bredere duinen. Tegelijkertijd is de parkeerdruk in Katwijk aan Zee hoog. Tussen de Boulevard en de dijk is ruimte voor een ondergrondse parkeergarage. De Dijk-in-Duin oplossing biedt zo veiligheid en parkeerruimte, met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. In het project Kustwerk Katwijk werken gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met direct betrokkenen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid. Kustwerk Katwijk maakt onderdeel uit van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Delen via: twitter | facebook