26 februari 2014 - Extra zand langs de kust van Noordwijk en Katwijk

Donderdag 27 februari start Rijkswaterstaat met het aanbrengen van extra zand langs de kust bij Noordwijk en Katwijk. Rijkswaterstaat onderhoudt de kust om te zorgen dat we droge voeten houden.

Vanaf eind februari wordt nog ruim 2 miljoen kuub zand aangebracht voor de kust van Noordwijk en Katwijk. Deze werkzaamheden vinden 500 meter tot 1 km uit de kust plaats: dat is dus verder zeewaarts dan de werkzaamheden die nu in Katwijk plaatsvinden. Het doel van de werkzaamheden van Rijkswaterstaat (RWS) is onderhoud van de kustlijn. Dit is een ander doel dan Kustwerk Katwijk, namelijk de aanleg van een nieuwe zeewering ter bescherming van het achterland tegen overstromingen.

De werkzaamheden van RWS worden ook in het weekend en in de nacht uitgevoerd. Er is geen hinder voor strandbezoekers en voor de omgeving. Watersporters moeten een veilige afstand bewaren tot het baggerschip, dat bij het opspuiten circa 500 tot 1000 meter van de kust verwijderd ligt.
Er wordt 2,2 miljoen m3 zand aangebracht op de zeebodem tussen afrit 22 in Noordwijk en WSV Skuytevaert / strandopgang Zuidduinen.

Waarom voeren zowel Kustwerk Katwijk als Rijkswaterstaat tegelijk zandsuppleties uit in hetzelfde gebied?

De versterking van de zeewering in Katwijk door Kustwerk Katwijk valt samen met de zandsuppleties voor de kust die Rijkswaterstaat om de paar jaar uitvoert om de erosie van de kustlijn tegen te gaan. Deze werkzaamheden zijn natuurlijk wel op elkaar afgestemd. RWS start daarom in Noordwijk en zal pas in Katwijk aan de slag gaan, als de suppletie voor Kustwerk Katwijk zo goed als afgerond is.

De werkzaamheden hebben een andere opdrachtgever, een eigen planning en worden uitgevoerd door andere aannemers. Hierdoor is het niet mogelijk om de werkzaamheden te combineren en door één aannemer uit te laten voeren. Uiteraard is er wel onderling afstemming over de werkzaamheden, zodat het werk aan Kustwerk Katwijk ongehinderd door kan gaan.

Delen via: twitter | facebook