1 april 2014 - Wethouder en hoogheemraad openen Katwijkse strand

Op dinsdag 1 april is het Katwijkse strand geopend voor iedereen. De strandpaviljoenhouders kunnen beginnen met opbouwen. Wethouder Daan Binnendijk en Hoogheemraad Hans Pluckel waren al vroeg aanwezig om samen met gebiedsconciërge Arie van Delft de toegang tot het strand te openen en het nieuwe strand te bekijken.Vanaf oktober 2013 heeft Kustwerk Katwijk (aannemerscombinatie Ballast Nedam – Rohde Nielsen, gemeente Katwijk en hoogheemraadschap van Rijnland) hard gewerkt aan de aanleg van de kustversterking en voorbereidingen getroffen voor de bouw van de ondergrondse parkeergarage. Er is sinds oktober ruim 2,5 miljoen m3 zand opgespoten. De duinen zijn verbreed naar 120 meter en het strand is zeewaarts mee opgeschoven. De paviljoens staan op het strandbanket van ongeveer 30 meter breed. Daarna loopt het strand glooiend af naar zee.

Met het nieuwe suppletiezand vanuit de Noordzee is het mogelijk dat er explosieven op het strand terecht zijn gekomen. Voordat het strand open is gesteld, is het strand schoongemaakt, waar nodig gezeefd en gecontroleerd op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.
Alle verdachte voorwerpen in het zand zijn door experts onderzocht. Het strand is nu dus weer schoon en veilig!

Werkzaamheden na 1 april
Ook na 1 april gaan de werkzaamheden nog door: de bouw van de parkeergarage en de inrichting van de duinen. Alle strandpaviljoens zijn bereikbaar, soms tijdelijk via een andere weg. Een kaart met de bereikbaarheid van het strand wordt vanaf 12 april 2014 (officiële opening strandseizoen) verspreid. Deze kaart komt ook op de website www.kustwerkkatwijk.nl te staan. Vanaf mei kunt u de werkzaamheden aan de parkeergarage goed bekijken vanaf een aantal uitkijkpunten in de duinen.

Feestelijke opening strandseizoen
Op zaterdagmiddag 12 april wordt vanaf 13.00 uur het strandseizoen feestelijk geopend in en rond het centrum van Katwijk aan Zee. Ook Kustwerk Katwijk heet u daarbij van harte welkom.

Delen via: twitter | facebook