1 juni 2009 - Informatieavond over startnotitie Kustversterking goed bezocht

Op dinsdag 26 mei 2009 vond in Zalencentrum Tripodia in Katwijk een informatieavond over de kustversterking plaats. Reden van deze informatieavond was de publicatie van de Startnotitie en de mogelijkheid voor Katwijkers om in te spreken. De avond was opgedeeld in twee sessies: een sessie voor ondernemers en een sessie voor bewoners. Beide werden goed bezocht. De avond werd ingeleid door hoogheemraad Pluckel en wethouder Binnendijk. Beide hamerden op het belang van de kustversterking voor Katwijk en het betrekken van de Katwijkers bij dit proces. De projectleider Johan Remijn gaf daarna een uitgebreide presentatie over de inhoud van de Startnotitie.

In de Startnotitie staat beschreven welke oplossingen verder onderzocht gaan worden in het proces om te komen tot een uiteindelijke oplossing voor het veiligheidsprobleem van de Katwijkse kust. Deze oplossingen zijn 1) zand voor boulevard (twee versies), 2) dijk-in-duin en 3) versterking van de huidige kering (in het dorp). Ook staat in de Startnotitie beschreven op welke effecten deze oplossingen onderzocht worden en welke oplossingen al afgevallen zijn. De Startnotitie is in wezen de onderzoeksagenda voor het project. Een samenvatting van de Startnotitie vindt u hier.

Informatiemarkt
 

Na de presentatie was er een informatiemarkt waar bezoekers hun vragen konden stellen. Er werd tijdens deze informatiemarkt druk gediscussieerd over de vraag of de kustversterking wel nodig is, welke oplossing nou eigenlijk de beste is en of er geen rekening met de zeejachthaven gehouden moet worden. Uiteraard werd ook door meerder bezoekers de dringende oproep gedaan toch vooral rekening te houden met de bestaande, unieke cultuur van Katwijk bij het kiezen van een geschikte oplossing. Met name factoren als zicht, afstand Boulevard - strand en het versterken van de huidige kering in het dorp waren daarbij veelbesproken. De signalen die afgegeven zijn door de Katwijkers zijn waardevolle input voor de projectgroep, net als de zienswijzen die zullen worden ingediend.

 

Inspraak
 

De publicatie van de Startnotitie is extra belangrijk omdat het mogelijk is om inspraak te doen. Dit kan door middel van het indienen van een zienswijze die bij de provincie Zuid-Holland ingediend moet worden (zie ook artikel bovenaan deze pagina).

Betrokken partijen
 

De Kustversterking Katwijk is een project waarin vier overheden met elkaar samenwerken. Deze overheden zijn het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeente Katwijk. Gezamenlijk vormen zij de projectgroep Kustversterking.
 

Delen via: twitter | facebook