22 april 2014 - Beheer en onderhoud Kustwerk Katwijk

Op woensdag 16 april tekenden hoogheemraad Hans Pluckel en wethouder Daan Binnendijk de overeenkomst Beheer en Onderhoud Kustwerk Katwijk. Door de aanleg van de Dijk-in-Duin en de ondergrondse parkeergarage ontstaat een veel bredere kuststrook met onder andere meer strandovergangen, wandelpaden door het duin, trappen en speelvoorzieningen.

Over de taken en verantwoordelijkheden bij het beheer en onderhoud van het duin, zandbanket*, strand, de Boulevard en parkeergarage zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland.

* de zandverhoging waar de strandpaviljoens op staan.

Item Onderdeel Taak/verantwoordelijk
Strand Duinvoet (+afrastering) Hoogheemraadschap
  Strandbanket Gemeente en paviljoenhouders
  Overig strand Rijkswaterstaat
Duinen Profiel duinen Rijnland
  Dijk-in-Duin Rijnland
  Duinpaden/strandafgangen (inclusief inrichting) Gemeente
  Boardwalk (inclusief afrastering) Gemeente
  Helmbeplanting Rijnland
  Schoonmaak Gemeente
Boulevard Afrastering Gemeente
  Riolering (straatkolken) Gemeente
Parkeergarage Inpandig Gemeente
  Zand en begroeiing boven parkeergarage Gemeente

 

Het collegebesluit is hier te bekijken. 

Delen via: twitter | facebook