5 juni 2014 - Aanvullende maatregelen bereikbaarheid Katwijkse strand

Het strandseizoen is alweer twee maanden aan de gang. Tegelijkertijd wordt er nog volop gewerkt aan de parkeergarage en de inrichting van de duinen. Het strand is bereikbaar via tijdelijke opgangen. Om de bereikbaarheid van vooral het noordelijke deel van het Katwijkse strand te verbeteren, heeft de projectorganisatie van Kustwerk Katwijk aanvullende maatregelen genomen.

Overzicht van maatregelen die vanaf heden in werking zijn:

  • Tussen strandpaviljoen ’t Centrum en strandpaviljoen Key West én aan het einde van het strandpad richting strandpaviljoen D(e)ining19 zijn met betonplaten twee extra paden gemaakt. Deze smalle paden zijn alleen toegankelijk voor voetgangers en mindervaliden en niet voor bevoorradingsverkeer en fietsers.
  • Het maken van drie gelijkvloerse stranddoorgangen, geschikt voor bolderkarren, mindervaliden et cetera: één naast de meest noordelijke voetgangersbrug (tussen de Jan Tooropstraat en de Rijnmond) en één naast de op een na zuidelijkste voetgangersbrug (tussen de Voorstraat en Koningin Wilhelminastraat). Beide doorgangen zijn al in werking, de derde doorgang komt er zo snel mogelijk aan. Deze doorgangen zijn alleen toegankelijk buiten werktijd als er geen bouwverkeer over de werkweg gaat. Tijdens werktijden zijn de doorgangen, in verband met de veiligheid, dicht. Over twee weken wordt geëvalueerd of de doorgangen inderdaad geen grote veiligheidsrisico’s met zich mee brengen en open kunnen blijven.

Fietsen en fiets parkeren bij Kustwerk Katwijk
Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan te fietsen op de strandovergangen en de bevoorradingsweg. Fietsen kunnen geparkeerd worden:

  • op de Boulevard in de fietsenrekken;
  • in het zand links en rechts tegen de hekken van de nieuwe duinovergangen;
  • op de tijdelijke fietsparkeerplaats op het Schaakplein tegenover de Witte kerk;
  • op de tijdelijke fietsparkeerplaats ten noorden van het bouwterrein van de parkeergarage ter hoogte van de Te Brittenstraat.

Het is van belang dat er altijd een doorgang blijft voor hulpdiensten. Daarom mogen er op de bevoorradingsweg, op de strandovergangen en tegen de bouwhekken op de stoep langs de Boulevard geen fietsen worden geplaatst. Ook parkeren op de bevoorradingsweg is verboden.

Meer informatie over de bereikbaarheid en de werkzaamheden
Binnenkort is er een nieuwe versie van de toeristenkaart beschikbaar. Hierop is de bereikbaarheid van het strand voor dit zomerseizoen aangegeven en zijn ook de nieuwe maatregelen zichtbaar. Natuurlijk blijven wij u op de hoogte houden over de uitvoering van de werkzaamheden via: de maandfaseringskaarten, bewonersbrieven, de website Kustwerk Katwijk, twitter (@kustwerkkatwijk), de digitale nieuwsbrief en natuurlijk in het Informatiecentrum (gebouw de Waaier: hoek Boulevard - Seinpoststraat). De werkzaamheden aan de parkeergarage zijn goed te bekijken vanaf een aantal uitkijkpunten in de duinen.

Delen via: twitter | facebook